Vad gjorde vi den 8 oktober 2018?

Lisa tog emot oss på Vattenhallen för terminens andra CoderDojo Girls. Det var ett välfyllt rum med 17 ninjor som jobbade med Scratch och micro:bit. Förutom kodboken.se använde vi också Malins uppgifter i Scratch. Tack alla ninjor för intressanta diskussioner och kluriga frågor.
    Dagens mentorer var Carmen, Lisa, Sven och Robert, hjälpta av alla er fina föräldrar som kom med uppmuntran.
    Sedvanligt tack <3 till vännerna på Vattenhallen och vår huvudsponsor Sparbanksstiftelsen Skåne.