Vad gjorde vi den 2 oktober 2018?

Geometry Dash på gång (Malins uppgift)
På tisdagen hade vi 17 ninjor som hade roligt med Scratch, JavaScript (koda.nu), micro:bit, Python/Django och webbservrar. Förutom kodboken.se använde vi också Malins uppgifter i Scratch.
    Dagens mentorer var Øystein, Sven och Robert.
    Sedvanligt tack <3 till våra trogna sponsorer och påhejare Sparbanksstiftelsen Skåne, Ideon Science Park och Wihlborgs Fastigheter.

Fler bollar, svårare Pong