Vad gjorde vi den 24 september 2018?

Alex fina bergsklättring
På måndagen hade vi 14 ninjor som kodade i bl.a. Scratch, JavaScript (koda.nu) och Python/Django.
    Dagens mentorer var Carmen, Olof, Sven och Robert.
    Sedvanligt tack <3 till våra trogna sponsorer och påhejare Sparbanksstiftelsen Skåne, Ideon Science Park och Wihlborgs Fastigheter.

Skriv spel i JavaScript på koda.nu