Vad gjorde vi den 29 maj 2018?

På tisdagen var det 15 ninjor som lärde sig Scratch, JavaScript och Piskel. Mentorer var Sven och Robert och sist men inte minst fyra från Lund International School. Vi har två träffar kvar på detta vårt sjunde läsår.
    Tack till Sparbanksstiftelsen Skåne för sponsring.