Vad gjorde vi den 6 mars 2018?

Vi har flyttat! Premiären i vår nya lokal Alfatorget gick av stapeln med 12 glada ungdomar. Det programmerades i Scratch, micro:bit, Unity (på Ubuntu), Kotlin :) och JavaScript med hjälp av mentorerna Pontus, Sven och Robert.
Tack <3 till Sparbanksstiftelsen Skåne för fika. och Karin och Dan på Ideon Science Park + vännerna på Wihlborgs för den fina lokalen i Alfa 6.