Vad gjorde vi den 6 februari 2018?

Tärning med skakad micro:bit :)
Idag var det 15 deltagare och många föräldrar som hade kul och samtidigt lärde sig Scratch, micro:bit, jQuery och Android Studio 3. Tack <3 till stöttepelarna Elisabeth och Karin för den utmärkta lokalen och till Sparbanksstiftelsen för det uppskattade fikat.
    Sven och Robert var dagens mentorer.