Vad gjorde vi den 18 oktober 2016?

Havsmiljöspel i Scratch
Med en grupp på nästan 25 ninjor och många föräldrar lyckades vi idag fylla Ideon Agora Backstage. Vi firade Europe CodeWeek genom att bl.a. koda i Scratch, App Inventor, Python och JavaScript.
    Nästa ordinarie CoderDojo är nu på måndag och sen 15 november. I lovveckan finns det ett fåtal platser på CoderDojo hos Sony Mobile den 1 november kl 13 till 16. CoderDojo Girls den 7 november hos vår sponsor tretton37 börjar bli fulltecknad men väntelistan är öppen.
    Mentorer idag var Olga, Olof, Per, Sven, Toivo och Robert.