Python pi3d: 3D-grafik i Python på Raspberry Pi

Det finns bra videor som visar hur man använder Pi3D:

Pi3d fungerar även i Windows 10.