Vänlig intro till grafiska användargränssnitt i Python

Textinmatningsdialog gjord i Python
Grafiska användargränssnitt i Python? Här är en riktigt trevlig introduktion och den finns även på tyska och tjeckiska.