Vad gjorde vi den 11 april 2016?

Kattklonerna anfaller (Mattis)
Idag var det cirka 15 ungdomar och ett antal vuxna som lärde sig mer om Scratch, GameMaker, code.org, Python, Raspberry Pi, ScriptCraft, Arduino och App Inventor 2.
    Tre lag var på plats när Susan från Sea Change-projektet först delade ut en enkät och sedan berättade om koraller och hur deras miljö är hotad. Hon förklarade också problemet med plast i naturen och hur plast cirkulerar i havet och påverkar havsmiljön, och vad vi som medvetna plastkonsumenter ska tänka på. Dennis filmade smidigt hur lagen arbetade och löste problem. Sista anmälningsdag är senarelagd till nu på fredag, 15 april, så det finns en chans till att hoppa på tävlingen.
    Tack till dagens gäster Susan och Dennis för ert positiva engagemang och till alla glada mentorer: Johan, Mikael B, Mikael L, Nina, Olof, Per och Sven.