Vad gjorde vi idag, 24 november 2015?

Idag var det nästan 20 ungdomar, varav en tredjedel nya, som jobbade med Scratch, ScriptCraft, App Inventor 2, CodeCombat och Robocode. Olof gav en kort och kärnfull demo av App Inventor 2 som nu har en första svensk översättning. Det blev också tillfälle att diskutera hur man kodar hoppande figurer i Scratch. Dagens mentorer var Johan (välkommen!), Olof och Robert.
Olof visar App Inventor 2 
   
Robotkamp
Flygande flodhäst