Satellitbyggartävling i Minecraft till 30 april (EUMETSAT)


  • Samarbeta gärna.
  • Mentorerna hjälper gärna till om ni bygger satelliterna med ScriptCraft!