Teckentabeller: vad är det?

Några deltagare som kört exemplet med Sten, Sax och Påse fick problem med att bokstaven å i Påse inte skrevs ut som å. Inte heller fungerade jämförelserna med "Påse". Det berodde på att texteditorerna inte var inställda för att spara i UTF-8, något som exemplet förutsätter. Olof har gjort en presentation som förklarar vad det är som blir fel och varför.