Programmering för våra yngsta

Scratch Junior: programmering för förskolan
Scratch Jr är en förenklad variant av Scratch för åldrarna 5 till 7.Hopscotch (bara Ipad)