Minecraft och ScriptCraft på svenska

Nu finns en svensk översättning av hur man installerar ScriptCraft och CraftBukkit.

Tack till Malin! Mer kommer.