Vad gjorde vi den 25 mars 2019?

På måndagen tog vi emot 14 ninjor som arbetade flitigt med Scratch 3, roboten Micro:Maqueen och C# bland annat. Vår ninja Johan visade att drygt 100 block i Scratch räcker för att skriva en kompilator för ett programspråk byggt på lambdakalkyl. Dagens mentorer var Erik, Martin, Sven och Robert.
    Tack till våra trogna sponsorer Sparbanksstiftelsen Skåne, Ideon Science Park och Wihlborgs Fastigheter.