Vad gjorde vi den 19 mars 2019?

På tisdagens CoderDojo var det 14 glada ninjor, varav 3 nya, som hade roligt med Scratch 3, micro:bit-roboten Micro:Maqueen och sist men inte minst C# som gav upphov till intressanta diskussioner om Fisher-Yates (tack Erik).
    Vår nyaste mentor Erik hälsades välkommen av Daniel, Sven, Victor och Robert.
    Tack till våra trogna sponsorer Sparbanksstiftelsen Skåne, Ideon Science Park och Wihlborgs Fastigheter.