Pygame och boken Program Arcade Games

Rekommenderar att man jobbar i Wing istället för IDLE

Koordinatsystemet: http://programarcadegames.com/chapters/05_intro_to_graphics/Computer_coordinates_2D.png 

Grafik: grunderna gås igenom i avsnitt 5 http://programarcadegames.com/index.php?lang=sv&chapter=introduction_to_graphics

Läsa av tangentbord och mus: http://programarcadegames.com/index.php?chapter=controllers_and_graphics&lang=sv#section_10

Bakgrundsbild: avsnitt 11.2

Sprajt som rör sig ovanpå en bakgrund: avsnitt 11.3