Installera pygame med Python 3.5 på 64 bitars-Windows

  1. Installera Python 3.5 från python.org
  2. Ladda ner motsvarande version av pygame från Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages, i mitt fall pygame-1.9.2b1-cp35-cp35m-win_amd64.whl
  3. Starta cmd.exe och installera whl-paketet med pip install pygame-1.9.2b1-cp35-cp35m-win_amd64.whl