Översikt över ScriptCrafts mappar

Så här ser mappträdet ut för ScriptCraft 3.1. Notera skillnaden mellan mappen plugins och scriptcraft/plugins.