Här bokar du plats


  • Nya datum läggs ut ungefär en månad i förväg
  • Det går bara att väntelista en ninja åt gången. Vill du väntelista flera så upprepa bokningsproceduren
  • Anmälan är obligatorisk för fikaplaneringens skull :) och man anmäler/väntelistar sig till varje tillfälle
  • Vi håller till på Alfatorget i Alfa 6 med ingång från Scheelevägen 15. Google Maps

Hur fungerar väntelistan? Vi skickar besked via e-post om det blir platser lediga, ibland med kort varsel. En väntelistning gäller bara det givna datumet. Vi förbehåller oss rätten att ta in ungdomar av underrepresenterat kön oavsett plats på väntelistan.


Är CoderDojo en kurs? Nej, det är inte en vanlig kurs där du måste delta varje gång. Anmäl dig så att vi vet hur mycket fika som kommer att gå åt.

Vad händer under de två timmarna? Du behöver ha med dator. Mentorerna ger några förslag på hur du kan komma igång med programmering. Välj något du tycker är kul och försök att lösa uppgiften. Man behöver inte utgå från förslagen utan det går utmärkt att göra något utifrån egna idéer. Behöver du hjälp så finns mentorerna där för din skull.

Vilka får vara med? Barn och ungdomar 7–17 år. Barn under 12 behöver ha sällskap av en vuxen.

Vem driver CoderDojo? Det är inte ett företag eller organisation som ligger bakom CoderDojo Lund, utan vi kommer från många olika håll, bland annat Sony Mobile, Lunds UniversitetEDP Consult, Qlik och Axis. Vi samarbetar med vår förebild CoderDojo Malmö. Här kan du söka efter CoderDojo världen runt.

Vi är många! CoderDojo Lund ingår i nätverket CoderDojo som är en irländsk, global och ideell rörelse med klubbar för barn och ungdomar som vill lära sig att programmera. Vi håller till på Ideon Agora (Backstage) i Lund. Vi finns också på Facebook och Google Groups.


Kan jag vara mentor eller sponsringsansvarig? Kontakta oss!

Olle Strömbeck, en av våra grundare, presenterade CoderDojo redan på TeachMeet Syd 2012 i Lund.

Tack till Sparbanksstiftelsen Skåne för sponsring och till Qlik och Sony Mobile i Lund för lånedatorer!

Vad gjorde vi den 7 maj 2018?

På måndagen hade vi 11 glada ninjor som togs av hand av Olof, Robert, Sven och våra två prova på-mentorer från Lund International School som vi hade glädjen att välkomna för första men förhoppningsvis inte sista gången!
    Våra teman var Scratch, JavaScript, Processing och Unity 3D.
    Sedvanligt tack <3 till våra sponsorer Sparbanksstiftelsen Skåne, Ideon Science Park och Wihlborgs Fastigheter.

Vad gjorde vi den 23 april 2018?


På måndagen hade vi 12 glada ninjor som togs av hand av Michael, Olga, Robert, Sven och Toivo. Vi hade också glädjen att hälsa Klara välkommen som prova på-mentor.
    Våra teman var Scratch (bild), micro:bit, JavaScript och http://koda.nu/labbet (bild).
    Sedvanligt tack <3 till våra sponsorer Sparbanksstiftelsen Skåne, Ideon Science Park och Wihlborgs Fastigheter.

Projektidéer


Vad gjorde vi den 16 april 2018?

micro:bit är alltid populärt
På tisdagen hade vi 17 glada ninjor som togs av hand av Angela, Sven och Robert.
    Våra teman var Scratch, micro:bit (bild), JavaScript och http://koda.nu/labbet.
    Sedvanligt tack <3 till våra sponsorer Sparbanksstiftelsen Skåne, Ideon Science Park och Wihlborgs Fastigheter.   

Testning pågår :)

Vad gjorde vi den 9 april 2018?

Fruktaffären från kodboken.se

På måndagen hade vi 16 vårpigga ninjor som togs av hand av Sven, Øystein och Robert.
Philip bygger en databas i MySQL
    Våra teman var Scratch (bild), micro:bit, JavaScript, koda.nu, MySQL (bild) och Thunkable för iOS.

Vad gjorde vi den 3 april 2018?

På tisdagens CoderDojo på Alfatorget hade vi sexton glada ungdomar, varav några nya, som jobbade med Scratch, micro:bit, HTML, CSS och JavaScript. Vi fick tillfälle att visa upp vår nya roll-up som ger oss en tydligare profil.
    Mentorer var Angela, Olof, Sven och Robert.
    Sedvanligt tack till Sparbanksstiftelsen Skåne för sponsring och fika och därtill Karin, Marie och Dan på Ideon Science Park och vännerna på Wihlborgs för lokal.